Vent venligst ...


Loading...

Opsætning i Magento

1. Information om betalingen i Magento

Ved at vælge Sales -> Order i administrationen til Magento kan du finde dine ordrer frem. Hvis du klikker på en ordre, kan du i feltet ”Payment Information” finde information om betalingen.
Se et eksempel på dette nedenfor (klik på billedet for at se det i stort format).

I denne rubrik findes bl.a. følgende oplysninger: Bamboras transaktions-ID, valutakode, betalingsdato, MD5-oplysninger, Fraud Fighter-notifikationer, betalingens beløb, korttype samt transaktionsgebyr.

Derudover findes der også et link til din Bambora-administration, hvor denne betaling kan findes frem og behandles. Betalingen vil i Bambora-administrationen have samme ordre- og transaktionsnummer som angivet på ordren i Magento.

2. Indstillinger til Bamboras betalingsmodul i Magento

Indstillingerne til Bamboras betalingsmodul i Magento findes under System -> Configuration. Herefter skal du vælge punktet Payment Methods i menuen til venstre (findes næsten i bunden af gruppen Sales).

Enabled

Denne indstilling benyttes til at angive, om Bambora er aktiveret som betalingsform i systemet. Den skal som standard sættes til ”Enabled”.

Title

Her skriver du navnet på betalingsformen, som kunderne ser det, når de gennemfører et køb. Du kan f.eks. kalde den "Betal med kreditkort".

Order status (Before the payment is made)

Her kan du angive den status, som en ordre skal have, inden ordren betales. Denne indstilling benyttes for at kunne kende forskel på de ordrer, der er betalt, og dem, der ikke er betalt. Det anbefales at sætte indstillingen til Pending/Afventer. Se også indstillingen nedenfor: New order status (when the payment is made).

New order status (When the payment is made)

Her kan du angive den status, som en ordre skal have, efter ordren er betalt. Denne indstilling benyttes for at kunne kende forskel på de ordrer, der er betalt, og dem, der ikke er betalt. Det anbefales at sætte indstillingen til Processing/Behandler. Bemærk, at dette angår betalinger, der er gennemført, og IKKE betalinger, der er hævet. Se også indstillingen ovenfor: Order status (before the payment is made).

Use Auto-Cancel

Før betalingen er gennemført, vil Magento oprette ordren i systemet med "Order status (Before the payment is made)" som status. Hvis betalingen ikke gennemføres inden for én time, og denne indstilling er aktiveret, så vil ordren automatisk blive annulleret. Det kan være nødvendigt at få dit webhotel til at sætte cronjobs op på din Magento-installation, før dette fungerer.

Sort order

Dette angiver rækkefølgen i visningen af betalingsformene. Sæt til 1, hvis Bambora skal vises øverst.

Payment from applicable countries

Aktiver denne indstilling, hvis du kun vil modtage betalinger fra specifikke lande. Når du har aktiveret funktionen, vælger du landene i "Payment from specific countries" (se indstillingen nedenfor).

Payment from specific countries

Her vælger du de lande, du vil modtage betalinger fra (se indstillingen ovenfor). Bemærk, at "Payment from applicable countries" skal være aktiveret.

Merchant number

Dit forretningsnummer, som du modtager af Bambora. Dette finder du under menuen Indstillinger -> Betalingssystemet i ePay-administrationen.

Instant Capture

Vælg, om betalingen skal hæves med det samme. Denne indstilling må kun benyttes, hvis kunden modtager sine varer med det samme.

Instant invoice

Sættes til Yes, hvis der skal genereres en faktura, når betalingen er gennemført. Det anbefales KUN at bruge ”Instant invoice”, hvis ”Instant capture” er aktiveret.

Instant invoice mail

Sættes til Yes, hvis du ønsker at sende en faktura på mail til kunden, når fakturaen er blevet oprettet. ”Instant invoice” skal være sat til Yes.

Group

Med Bambora kan du inddele betalinger i forskellige grupper. Det er endvidere muligt at begrænse adgangen for brugere i ePay til specifikke grupper. En gruppe er blot et navn/streng. Ønsker du ikke at anvende gruppering, skal feltet blot være tomt (standard).

MD5 Key

Hvis du aktiverer MD5 i Bambora, skal du angive din hemmelige nøgle (den, som du også har angivet i din ePay-administration). Det er vigtigt, at du angiver nøglerne nøjagtigt (husk store og små bogstaver), så de er helt ens i de to systemer. Se også punkt 9: Brug af MD5.

Auth Mail

Gør det muligt at modtage en e-mail, hver gang der gennemføres en betaling. Ønskes der flere modtagere, skal du blot separere numrene med semikolon (;). Ønsker du ikke at anvende denne service, efterlader du blot feltet tomt.

Add payment fee to the "shipping and handling amount"

I Magento kan du ikke tilføje et ekstra gebyrfelt, hvori transaktionsgebyret findes. I stedet kan du med denne funktion pålægge transaktionsgebyret via "shipping and handling amount"-feltet, når kunden har betalt sin faktura. Hvis pålægning af transaktionsgebyret benyttes sammen med hævning af betalinger fra Magento, så skal denne funktion aktiveres. Ellers kan du ikke hæve det fulde beløb fra kundens faktura i Magento.

Send Email Order Confirmation

Vi anbefaler, at du aktiverer denne indstilling. Aktiveres den ikke, vil der normalt ikke blive sendt en ordrebekræftelse per mail til kunden, om at ordren er gennemført. Dette skal i stedet gøres manuelt fra administrationen til Magento.

Process payments from within the order administration of Magento

Denne funktion er vigtig, hvis du ønsker at behandle dine betalinger direkte fra ordreadministrationen i Magento. Ved at aktivere denne funktion kan du, når du opretter en invoice (faktura) til en ordre, hæve beløbet direkte via Magento – uden at skulle logge ind i Bambora-administrationen.

Remote password

Dette felt skal udfyldes, hvis du har angivet et password under API/Webservices -> Adgang i Bambora-administrationen.

Capture invoice mail

Aktiver dette, hvis fakturaer skal sendes på e-mail til kunden, når hævning gennem massehåndteringen benyttes.

Enable invoice data

Sæt denne til Yes, hvis du vil tilbyde fakturabetaling, fx Klarna, eller kvitteringer gennem kvittering.dk.


Disse funktioner er indbygget i Magento-modulet, men du kan selv manuelt implementere alle funktioner, som vi tilbyder. Det gør du ved at definere de relevante parametre i modulfilerne. Se listen over alle tilgængelige parametre her.

3. Opsætning af sprog

Magento har engelsk (en_US) som standardsprog, og hvis du vil have dansk (da_DK), skal du blot hente og installere denne extension key: http://www.magentocommerce.com/magento-connect/magento-community-modules-danish-denmark-language-pack.html
Efter installation er både Magento og Bamboras betalingsvindue på dansk.

Hvis du ønsker et tredje sprog, skal du selv sætte det op. Til dette skal du have adgang til din webserver, f.eks. via en FTP-klient. Du kan hente FTP-klienten FileZilla her. Ønsker du hjælp til opsætningen af FTP, skal du kontakte dit webhotel.

Guiden vil nu beskrive, hvordan modulet sættes op til et tredje sprog, i dette tilfælde tysk.

Naviger til mappen app\locale. Her findes alle sprogfilerne til Magento.

Hvis mappen ikke findes, så opret mappen de_DE.

En fuld liste over navne på sprog kan findes i filen app\etc\config.xml.

Find filen Mage_Epay.csv, der ligger placeret under app\locale\da_DK

Kopier filen app\locale\da_DK\Mage_Epay.csv til mappen app\locale\de_DE.

Åben filen app\locale\de_DE\Mage_Epay.csv
Den vil se ud som angivet nedenunder. Her ligger de sprogetiketter, der definerer sproget i Bamboras betalingsmodul.

Det er kun kolonnen til højre (det markerede område på billede 12), der må redigeres, når du ændrer sproget. Ændres i kolonnen til venstre, vil oversættelsen fejle.

4. Ændring af betalingsformularens layout

Det er muligt at justere layoutet på betalingsvinduet, men det kræver lidt teknisk snilde og forståelse.

Betalingsvinduets layout styres af filen:

app\design\frontend\default\default\layout\epay.xml

Bemærk! Det kan være en videnskab at konfigurere sidens layout, så det passer præcist til dit behov. Her er det eventuelt en god idé at spørge om hjælp på MagentoCommerces forum.

5. Behandling af betalingerne fra Magento

Du kan vælge at behandle betalingerne direkte fra ordrebehandlingen i Magento. Dermed slipper du for efterfølgende at logge ind i din Bambora-administration for at behandle betalingerne.


For at aktivere behandling af betalingerne fra Magentos administration skal indstillingen ”Process payments from within the order administration of Magento” sættes til Yes/Ja.

Behandling af betalingerne fra Magentos administration hedder hos os API/Webservices.

Når denne indstilling aktiveres i Magento, skal den IP-adresse, som Magento-systemet befinder sig på, opsættes inde i Bambora-administrationen. Dette sker under menuen API/Webservices -> Adgang.

Når ordren indlæses i administrationen i Magento, henter Magento oplysninger på transaktionen fra Bambora. Oplysningerne kan ses her:

 • Transaktionsstatus
 • Ordrenummer
 • Indløser
 • Valutakode
 • Om det er en split payment (delt betaling)
 • Om betalingen er gennemført via 3D Secure
 • Eventuel beskrivelse
 • Eventuelt navn på kortholder
 • Autoriseret beløb samt tidspunkt
 • Hævet beløb samt tidspunkt
 • Krediteret beløb samt tidspunkt
 • Eventuelt transaktionsgebyr


Når en betaling for en ordre skal hæves, skal der i Magento først oprettes en invoice (faktura). Dette gør du fra ordrevisningen inde under Sales -> Order. Klik på en ordre, og tryk på knappen ’Invoice’ øverst.

Du kan nu rette i fakturaen, hvis du ønsker det. I bunden af invoice-siden kan du hæve betalingen. Dette gør du ved at vælge ”Capture online” i dropdown-menuen og efterfølgende trykke på knappen ’Submit Invoice’. Magento vil nu kommunikere med Bambora og hæve transaktionen.

Hvis du vil annullere ordren, og slette betalingen i Bambora, skal du trykke på knappen ’Cancel’ øverst. Magento vil så slette transaktionen.

Du kan se de opdaterede transaktionsinformationer på ordresiden. Her vil det fremgå, at beløbet er hævet.

Tilbagebetaling

Kreditering af betalingen skal ske via den oprettede invoice (faktura). Når fakturaen vises, kan du i toppen trykke på knappen ’Credit Memo’. Så oprettes en kreditnota på den denne invoice (faktura).

På den side, der kommer frem, kan du i bunden justere beløbet, der skal krediteres. For at kreditere beløbet direkte via Bambora, skal du blot trykke på knappen ’Refund’.

Du kan se de opdaterede transaktionsinformationer på ordresiden.

6. Magento API/Webservices

Du kan udtrække Bambora-informationerne fra den enkelte ordre gennem Magentos indbyggede API.

Denne mulighed vil automatisk være tilgængelig, når Bamboras betalingsmodul er installeret.

Nedenfor ses et PHP-eksempel, hvor 100000011 er ordrenummeret:

<?php
$proxy = new SoapClient('http://dinurl/index.php/api/soap/?wsdl');
$sessionId = $proxy->login('brugernavn', 'password');
print_r($proxy->call($sessionId, 'epay.GetPaymentInfo', '100000011'));
?>

7. Brug af uoriginale templates

Bemærk, at dette kun gælder for versioner af Bambora-modulet, der er ældre end 2.6.
Hvis du benytter en speciel template eller skabelon (som du måske har downloadet og installeret uden om Magento Connect), kan du risikere at få en fejl, når du går til checkout.

Dette skyldes, at din template leder efter Bambora-filer, som normalt ligger under standard (default) template-mappen. Men da din template er installeret uden om standard-mappen, kan Magento ikke finde filerne.

Dette kan du hurtigt løse ved at kopiere 2 mapper fra (default) standard template- og (default) standard skin-mapperne over i din nye template-mappe.

De 2 mapper, som du skal kopiere, er navngivet som:
skin\frontend\default\default\images\epay

og
app\design\frontend\default\default\template\epay


Følg de advarsler, som Magento skriver til dig, så stierne peger rigtigt

8. Flere typer valuta

Hvis du vil have flere forskellige valutaer i din Magento-shop, skal du oprette et "website" for hver valuta.

Følg beskrivelsen her:


 1. Gå først til System -> Manage Stores, og opret et nyt website for hver valuta. Der skal både oprettes et Website, en Store og en Store View for hver valuta. Se eksempel på billede 20.

 2. Gå til System -> Configuration, og sørg for, at "Current Configuration Scope" i venstre hjørne står på Default Config. Se eksempel på billede 21.

 3. Klik derefter på Catalog i venstremenuen, og sæt "Catalog Price Scope" under Price til Website. Se billede 21.

 4. Gem dine indstillinger ved at klikke på 'Save Config' oppe i højre hjørne.

 5. Vælg Currency Setup i venstremenuen. Nu kan du indstille valutaen for hver website: Vælg dit site fra dropdown-menuen ved "Current Configuration Scope", og vælg den valuta, der skal bruges på sitet, under "Base Currency", "Default Display Currency" og "Allowed Currencies" – se billede 22. Bemærk, at du skal fjerne fluebenet ved "Use Default" for at ændre valutaen.


Når du har indstillet valutaen for hver af dine websites, er du færdig.

Grunden til at denne manøvre er nødvendig, er, at Magento ved “Capture online” (hævning) tager forretningens basevaluta, når transaktionen hæves. Hvis kunden undervejs har skiftet til en anden valuta end basevalutaen, vil der være en afvigelse i det beløb, som hæves.


Bemærk, du kan ikke teste med andre valutaer end DKK, når du bruger Dankort.

9. Brug af MD5

Hvis du vil bruge MD5, skal indstillingen ”Use SID on Frontend” være slået fra.

Dette gøres ved at gå til System -> Configuration -> Web. Under Session Validation Settings sættes ”Use SID on Frontend” til No.

I nogle tilfælde virker ovenstående ikke, og Magento overskriver dine indstillinger. For at sikre, at SID er deaktiveret, skal du manuelt redigere filen app/code/core/Mage/Core/Model/App.php

Skift værdien $_useSessionInUrl fra true til false.

Bemærk! Denne værdi nulstilles til standardværdien, hvis Magento opdateres. Husk at ændre det tilbage til false.

10. Tilføj flere parametre

Du kan tilføje flere parametre til betalingsvinduet i Magento, fx splitpayment.

Tilføj og ret parametre i filen (version 2.6+):
\app\design\frontend\base\default\template\epay\standard
\redirect_standardwindow.phtml


I versioner, der er ældre end 2.6, er stien:
\app\design\frontend\default\default\template\epay\standard
\redirect_standardwindow.phtml

Stien kan være en anden, hvis I benytter en anden template.

Se en liste med alle tilgængelige parametre her.
Bemærk, hvis du bruger MD5, skal du også tilføje nye parametre under calcMd5Key i filen: \app\code\local\Mage\Epay\Model\Standard.php
- ellers fejler MD5-udregningen, og dine betalinger bliver afvist!
Fork me on GitHub